INDIANEN;

DE OORSPRONKELIJKE

BEWONERS VAN

NOORD-AMERIKAAuteur: verschillende auteurs

Uitgever: LANTAARN

ISBN: 90-5426-714-3

Aantal pagina's: 256Dit boek is ontstaan door samenwerking van verschillende auteurs;

JOHN LANGELLIER; deel Californie

NANCY PAREZO; het zuidwesten

SUSAN ROWLEY ; het poolgebied

WILLIAM C. STURTEVANT ; het zuidoosten en technisch adviseur,

curator van Noord-Amerikaanse etnologie van het Smitsonian Instituut.

COLIN TAYLOR ; de grote vlakten, plateau en bekken, het subarctisch gebied,

het Noordoosten en redactioneel adviseur.

VICTORIA WYATT ; de Noordwestkust


Dit boek gaat over Cultuur en Geschiedenis van de Noord-Amerikaanse Indianen

van New Mexico tot het poolgebied


Een schitterend geillustreerd en deskundig geschreven standaardwerk


Meer dan 250 nog nooit eerder geplubliceerde afbeeldingen,

kaarten en grote illustraties in kleur


door Akinajin


BACK