LITTLE CHIEF'S GATHERINGAuteur: James Austin Hanson

Uitgever: Fur Press (1996)

ISBN-10: 0932845738

ISBN-13: 978-0932845733

Aantal pagina's: 64The Smithsonian Institution's G.K.Warren 1855 - 1856 Plains Indian Collection

&

The New York State Library's 1855 - 1857 Expedition Journals


In dit boek, uitgegeven door het Smithsonian Institute zelf word de fantastische

verzameling ooit voorgesteld, deze verzameling bevat één of de eerste en grootste

collectie van vergaarde materealen aangaande cultuur van de Plains Indians.

De verzameling zelf is geschonken aan het Smithsonian Institute door een toen

jonge luitenant in 1856, enkele jaren voor de Amerikaanse burgeroorlog

De collectie was indertijd goed verborgen gebleven door goeverneur Kemble Warren,

deze heeft er zijn ganse leven niets over gezegd of bekendgemaakt.

Na zijn dood , wanneer de collectie gevonden was is er 20 jaar op gestudeert ,

elk stuk was stuk voor stuk beschreven door de goeverneur en de toenmalige luitenant.


Het éérste deel van dit boek bevat het leven van Warren ,die toen hij bij het Amerikaanse

leger was de stukken verzamelde , hij verzamelde deze collectie op zijn tochten en na de

strijd van Blue Water Creek in 1855.

De auteur ontrafelde het mysterie van de oorsprong van deze collectie

en waarom deze collectie zo geheimgehouden werd.

In dit boek zijn ook stukken voorgesteld die het publiek nog nooit heeft

kunnen zien voor een eeuw.

Dozijnen met kralen bedekte kledingstukken , zoals vrouwenklederen,

beenkappen, oorlogshemden, hoofddeksels,draagwieg voor kleine kinderen

en moccasins, alsook gequillde huiden, dekens, draagtassen, pijpen, boogfoedraalen,

een complete set voor het optuigen van een paard , messenschedes,

speeltuigen voor kinderen en het oudste speelpopje voor meisjes,

deze zijn uitvoerig beschreven met afmetingen en notities van elk stuk afzonderlijk.


Het tweede deel van dit boek bevat de notities van Warren gedurende zijn tochten

van 3 jaar (1855 - 1857) over de vlakten.

De originele dagboeken (notities) bevinden zich in het New York State Library ,

deze bevatten belangrijke informatie over de "Lakota's" en van het begin van de "Indian Wars",

Warren had verschillende conferencies met de Natives en leiders van dit volk zoals

"Little Thunder" en "Bear's Rib"

Warren was trouwens één van de eerste officiele persoon die de Black Hills bezocht

en niet "Custer" (zoals verteld word).

De dagboeken zijn nooit uitgegeven voor publikatie.


door Akinajin


BACK