KAGAWOSKATE

OF

HAKA HECIAPI


Het ElandspelEen ring wordt in de lucht gegooid. De speler probeert dit met zijn stok op te vangen.


Er zijn twee stokken (hehaka), de ene wordt rood geverfd, de andere groen, het handvat is gebogen in een halve cirkel, in de lengte zijn op gelijke afstand van elkaar twee horizontale bars bevestigd, er worden markeringen op deze bars gezet en langs een zijde, op de bevestigingen worden worden twee korte stokken vastgemaakt. Deze zijn gesplitst en gebogen over de bevestiging. Vervolgens werden ze met rawhide vastgezet over de lengte van de stokken. De binnenkant van de rawhide ligt naar boven. Op de rode stok zijn de markeringen schuine strepen, op de groene rechte strepen. Voor de rode stok werd een fel rode pigment rijkelijk aangebracht. en aan het handvat hangt een rode trade cloth vlag, vastgemaakt met een buckskin riem. nagels met een platte kop houden de rawhide op zijn plaats. De rode stok heeft drie diagonale lijnen onderaan de stok, op de horizontale stukken zijn het twee diagonale, blauwe lijnen. De andere stok is rijkelijk gekleurd in het groen met en groene trade cloth vlag aan het handvat gebonden. Er is een X teken onderaan de stok aangebracht in een rode kleur en de korte horizontale stukken hebben twee rode rechte lijnen. kopspijkers houden de rawhide op zijn plaats. Beide stokken zijn gemaakt uit es.


 
De hoepel (cangleska) voor dit spel is ongeveer een hand groot, rondom bedekt met bewerkte huid. Op een punt wordt pees om de ring gewonden om de huid op zijn plaats te houden. Er zijn sporen van rode verf op de ring.

De hoepel wordt door een van de spelers in de lucht gegooid en beide spelers proberen op de hoepel op te vangen met zijn stok. De speler probeert vervolgens om de hoepel van de stok van zijn tegenspeler te krijgen. Hij mag dit proberen tot de speler de stok met de hoepel op de grond kan neerlegggen, dit is het einde van een spel. De puntentellig werd afgesproken voor de aanvang van het spel, meestal ging het ongeveer als volgt; vang je de hoepel op met de punt van je stok dan krijg je 10 punten, vang jehem op met een van de dwarslatten geeft dat 5 punten, op gelijk welke andere manier 1 punt. Het spel wordt gespeeld voor een aantal punten vooraf bepaald door de spelers.

Het elandspel werd gespeeld om succes te verzekeren bij de elandenjacht.

De Lakota's gebruiken een speciale haarversiering als beloning voor de winnaar van dit spel. De Cheyenne gaven eenzelfde haarstuk aan de winnaar in het Tahuka Cangleska spel.

Dit sierraad is een miniatuur versie van de hoepel of het wiel (Tohogmu) dat gebruikt wordt in een spel, het wordt zo klein mogelijk gemaakt (ong 5 - 6 cm) en is voorzien van "spaken" zoals een echt wiel. Het wordt versierd met stekelvarkenpennen (quills) en geknoopt een een kleine haarlok gedragen langs de zijkant van het hoofd.

 
BACK