PTE HESTE


Spel met de gehoornde pijlDit spel werd door de mannen en soms jongens gespeeld op ijs en waarschijnlijk ook op sneeuw.

Volgens Beuchel werd het spel per vier mannen gespeeld.


Het instrument die men nodig heeft om dit spel te spelen bestaat uit een houten schacht met een hoornen tip van koe of bison vastgemaakt aan de ene zijde en veren vastgemaakt aan de andere zijde van de schacht zodat ze op een grote pijl lijken. De spelers staan op een gemarkeerde plaats. Voor hen zijn twee parrallelle lijnen die ongeveer 600m tot 900m uit elkaar staan.


De pijlen moeten tussen de twee lijnen gegooid worden, zo ver mogelijk van de lijnen. De speler wiens pijl het verst van de lijn verwijderd is wordt tot winnaar uitgeroepen.
 
  Een uitgeholde hoornen tip, de schacht werd bevestigd op een houten plug en vastgezet in de hoornen tip. De houten plug werd geverfd met zwarte pigment.

De schacht is heel recht en waarschijnlijk uit kerselaar gemaakt.

De pluimen zijn afkomstig van de Amerikaanse nachtzwaluw.

Het einde van de schacht werd met pees omwonden en rood geverfd, de pees loopt tot op het einde van de schacht tussen de pees en de schacht zitten op het uiteinde enkele versleten pluimen (op de foto is de schacht zichtbaar door de versleten pluimen).


De hoornen tip heft een elleptische vorm en is donker gekleurd, de hoorn is solide en er werd geen plug gebruikt.

De hoorn, die aan de basis restanten heeft van versieringen in rode pigment is afneembaar van de schacht.

Kleine pluimen van een arend zijn vastgemaakt met pees, samengebundeld op het einde van de schacht in geen specifieke vorm zoals bij de bevedering van pijlen.


Een uitgeholde hoornen tip, de schacht werd bevestigd op een houten plug en vastgezet in de hoornen tip. De houten plug werd geverfd met zwarte pigment zodat de plug een deel van de hoorn lijkt.

De schacht is pijlrecht, waarschijnlijk kerselaar De pluimen zijn afkomstig van de Amerikaanse nachtzwaluw, de schacht werd met pees omwonden en rood geverfd. Pluimen zijn in goede conditie.BACK