Magakiciyapi


Vang de gansTijdens de zomer waadden de jongens in de kreek. Een van hen is de jager, de andere de gans.


Al de anderen zijn eenden. Ze zwemmen rond in het water en slaan met hun handpalmen op het water. Vroeg of laat vangt de jager de gans en duwt hem een paar keer kopje onder.


De enige mogelijkheid voor de gans om te ontsnappen is aan land klimmen. 
BACK