Peji Yuskita Kutepi


Grasbal schietenIn dit spel wordt gras omwikkeld rond een stuk schors tot het begint te gelijken op een groot ei.


De bal van gras wordt in de lucht gegooid, iedereen schiet met pijl en boog naar de bal.


Op de bal is een klein merkteken aangebracht dat "het hart" wordt genoemd. Het is de bedoeling dat het hart geraakt wordt. Degene die zijn pijl het dichtste bij het hart raakt mag de bal in de lucht gooien. De jongen die het hart kan raken mag de bal over de grond gooien. Dit spel wordt altijd lang gespeeld, vaak tot het donker wordt. 
BACK