Inahmekiciciyapi


VerstoppertjeVerstoppertje is een spel waar een persoon "hem" is. Deze persoon probeert de anderen te vinden die zich weggestoken hebben. Wie het eerst of laatst gevonden wordt is "hem" voor het volgende spel. 
BACK