TAHCA WASAKE WIN


Function: second chief


Mijn naam is Odette of Dee voor de vrienden, en mijn hobbynaam is Tahca Was'ake Win ofwel Sterke Ree.

Ik ben al ongeveer 15 jaar bezig met re-enactment, samen met mijn man. Wij zijn steeds bezig geweest met de Lakota Sioux, voornamelijk de Oglalla Tribe. Dat komt door het feit dat mijn man reeds voor dat hij de hobby beoefende zich bezig hield met de Lakota taal waarin hij les geeft.

Ik ben gehuwd met Sunkmanitu Tanka Okolaya (Heeft-de-wolf-als-spirituele-vriend).

Mijn man is stichter en pipekeeper van de Sotka Yuha Lakota Sioux War Society. Zij vormen één van de oudste War Societies van de Sioux, en zijn herkenbaar aan de naakte lansen van hun krijgers.

Als vrouw van een Chief had ik steeds de verantwoordelijkheid voor een vlekkeloze ontvangst van talloze gasten in onze tipi.


Wij gaan reeds gedurende vele jaren een paar maal per seizoen op kamp, voornamelijk het Buffalo Days Camp en het trainingskamp dat wordt ingericht voor de Sotka Yuha en een paar sympathisanten en aspirant leden.

Wij zijn ook nog steeds lid van de COFTAW waar we ook verschillende goede vrienden hebben. Bovendien gaan wij reeds verschillende jaren naar de Historia Mundi bijeenkomst waar wij trachten om onze hobby op een positieve wijze uit te dragen naar een groter publiek.


Voornamelijk door onze jarenlange deelname aan het Buffalo Days Camp ben ik ervan overtuigd dat enkel de Old Time manier om de hobby te benaderen de juiste weg is. Dat wil zeggen dat je constant jezelf moet in vraag stellen als historische figuur, en dat je op geen enkele wijze en op geen enkel moment binnen de kampcirkel gebruik maakt van moderne hulpmiddelen of kleding, tenzij in de beslotenheid van je eigen tipi.


Toen een tijd geleden bij de vrouwen het idee ontstond om een eigen society op te richten, en zo de kans te grijpen om nog actiever en meer onafhankelijk van de mannen onze hobby te beleven ging ik daar gretig op in.


Mijn eigen rol binnen onze vrouwensociety is die van tweede aanvoerster.


Binnen het hobbygebeuren is voornamelijk quillwerk mijn sterke zijde, alhoewel ik wilde dat ik er meer tijd aan kon besteden. Ook beadwork vindt ik leuk.

Zelf vindt ik het belangrijk om een nette tipi te houden. Met onze 19 voet grote tipi krijgen wij immers veel bezoek over de vloer.


Ik hoop samen met de vrouwen goed te kunnen oefenen op een aantal basisvaardigheden zoals op primitieve wijze vuur maken, quill- en beadwork, braintanning, primitief koken, boogschieten enz. Het is ook gewoonweg plezierig om gezamenlijk de regalia, en alle belangrijke ceremoniële stukken te vervaardigen.

Bovendien vindt ik het belangrijk om onze eigen regels te kunnen opstellen met als voornaamste achtergrond: het bevorderen van de vriendschap binnen onze ploeg.


Waar ik wel heel behoedzaam mee omga is de religie. Hier blijf ik van af. We proberen de geschiedenis en levenswijze te achterhalen, en dat gaat zelfs voor sommige American Natives al te ver. Zelfs dat vinden ze soms al "diefstal"…. Godsdienst dus is helemaal taboe, en daar heb ik begrip voor en daar hou ik me dan ook aan.


Een van de belangrijkste pijlers van ons gezin zijn onze drie wolfhonden. Die passen bovendien heel erg goed in het kader van onze hobby, en vergezellen ons op alle kampen. Ze zijn soms een echt "handjevol" maar ik zou niet zonder kunnen, en ze horen dan ook bij het uitzicht van een echt indianenkamp.
BACK