vrouwelijke soldaten


Lang geleden was het in de Lakota cultuur het mogelijk om vrouwelijke "warrior societies" op te richten. Een Lakota gemeenschap was voor de eerste antropologen moeilijk te klasseren. Op vele gebieden, zijn ze zogenaamd matrilinaal(1) op andere gebieden patrilinaal (2). Tevens kan de situatie verschillen van Tiospaye tot Tiospaye. Een Tiospaye betekend een Lakota Familie in zijn breedste vorm van het woord. Het idee bestond eruit dat er gedaan werd wat het beste was voor de Tiospaye, vandaar dat hoewel alle Tiospaye veel dingen gemeen hadden, er ook veel verschillen waren. Daardoor bestempelden de eerste antropologen hun als unilinaal (3), en dit bij gebrek aan een beter weten.

Dikwijls werden de plaatsen van de man of mannelijke familielid in de warrior society door de vrouwen ingenomen wanneer hij bij een gevecht gedood werd. Wanneer een vrouw menstrueert, werd dit aanzien als een reiniging (dit werd niet aanzien als kwaad noch als negatief, het heeft eerder te maken met vernieuwing) in het Lakota Star Knowledge verhaal wordt dit de Moeder Aarde reiniging genoemd. In dit verhaal reinigt Moeder Aarde zichzelf van alle verslavende, vooruitstrevende levenswijze (tegenover het blanke individualisme / puriteinse conservatieve levenshouding, vergelijk de gelijkheid versus ongelijkheid tussen man en vrouw) in het Lakota Star Knowledge verhaal. Met deze gedachten menstrueert een vrouw.

Als een vrouw menstrueerde was ze zo krachtig dat ze elke "medicijnkracht" van de man teniet gedaan.

Vandaar dat wanneer, tijdens een aanval, de vijand een Lakota vrouwelijke soldaat op zich zag afkomen, hij voor zijn leven vreesde. De aanvaller was op de hoogte van de gemeenschap en de reinigende kracht van de menstruerende vrouw die zijn wapens, zijn paard en al zijn bezittingen kon vernietigen. Alles zou "slecht" worden mocht zij hem of zijn bezittingen aanraken tijdens haar reiniging, het zou ook alle kennis/kracht vernietigen. Onder de indianen is het bekend dat vroeger verschillende vrouwelijke warrior societies bestonden.


In een Lakota Gemeenschap werden vrouwen erg gerespecteerd door hun mannen maar tevens gevreesd door hun vijanden. In een traditionele Lakota-relatie wordt elke partner door de andere. Ze geven zich elk voor 100% in hun relatie, terwijl ze daarnaast de 7 richtingen onderhielden (noord, zuid, oost, west, aarde, wakan tanka, zon en maan) Hun relatie verhoogde de innerlijke vrede die elk van zich al heeft.


Tweevoudigheid kan niet overleven in een traditionele Lakota gemeenschap omdat tweevoudigheid gebaseerd is op illusies van angst en controle terwijl het Lakota gebruik gebaseerd is op tevredenheid. Daardoor kan een liefdesverslaving of geen enkele andere vorm van verslaving bestaan in een Lakota gemeenschap met als resultaat dat worden zoals "Ik kan niet leven zonder jou" en andere populaire liefdesverklaringen niet bestaan. Huiselijk geweld kan eveneens niet overleven in een traditionele Lakota gemeenschap omdat mocht iemand zijn / haar partner op welke manier dan ook misbruiken, dan wordt dit een tweevoudige gemeenschap en tweevoudigheid kan niet overleven in een Lakota realiteit.
(1) Matreliniaal: alles langs de kant van de vrouw, de vrouwelijke invloed, bv erfenis: vrouw is eigenaar van gronden en het huis en huisraad, van de bruidschat, de honden, familienaam (kinderen krijgen naam van de moeder), afstamming verloopt via de vrouwelijke kant, vrouwen hebben het laatste woord in de grote raden (bv bij de Irokees)

(2) Patreliniaal: alles langs de kant van de man, de mannelijke invloed, de mannen hebben de wetgeving, erfenissen: enkel zijn persoonlijke goederen, klederen, paarden,

(3) Uniliniaal: beide kanten, zowel de invloed van de man als de vrouw. Ze zijn beiden evenwaardig met toch elk hun eigen taken,

Shungila TaniyaWINYAN AKICITA

BACK