"AKICITA"

Een kamp (van eender welke grootte) werd geleid door chiefs en een council. Dezen werden bijgestaan door marshalls (akicita). Iedereen kon een benoeming krijgen als akicita, behalve de chiefs. Zelfs vrouwen konden benoemd worden als akicita, al gebeurde dit zelden.

Wanneer iemand benoemd werd in deze functie werd hij verondersteld om aldus te functioneren, zoniet werd hij bestraft als iemand die de tradities had geschonden, of de bevelen van de stam had genegeerd, en zijn bezittingen werden vernietigd. Het was de gewoonte om braves (krijgers) aan te duiden voor deze taken.

Een marshall kon worden benoemd voor een zekere periode, zoals voor het verplaatsen van een kamp, een jachtparty, een warparty, of voor de duur van een winterkamp. Ofwel kon een marshall een positie bekleden voor zolang hij niet fysiek gehinderd was.


Indien een marshall de regels of de bevelen niet volgde, of lafheid betoonde bij de uitvoering van zijn taken, kon hij worden bestraft door de andere marshalls, door hem te slaan, of door zijn bezittingen te vernielen, en indien hij volharde in zijn fout, konden zij hem zelfs doden.


Deze marshalls droegen als kenteken een zwarte streep verf, die begon op het voorhoofd boven de rechter wenkbrauw en zo verder de buitenkant van het rechterkaakbeen tot op de hoogte van de mondhoeken… (een traditie onder de Sioux is dat op een zeker ogenblik het volk al de verschillende soorten hout die er bestonden gingen uitproberen, en zij ondervonden dat het hout van de 'Es' het meest duurzame was en het sterkst. Zo maakten zij van de Es het symbool van de marshalls, en alle marshalls maakten hun houten gebruiksvoorwerpen en hulpmiddelen van essenhout.)


De betekenis van het woord 'akicita' werd uiteindelijk verkeerd vertaald en begrepen. Lakota noemen iemand die bedreven is in de oorlog en het vechten een 'Zuya Wicasa' een 'war man'. Zo iemand volgt bevelen op, trekt op pad en vecht. Maar iemand die benoemd is om tochten en jachten te begeleiden werd door de Engelstaligen een 'marshall' genoemd en door de Lakota een 'akicita'….


Nu gebeurde het dat de Lakota bij hun waarnemingen van militaire kampen, zagen dat de blanke soldaten allerlei andere taken uitvoerden dan alleen maar vechten. Zij maakten georganiseerde kampen en voerden verkenningen uit enz…. Dit zorgde voor verwarring, en de Lakota waarnemers noemden (verkeerdelijk) alle blanke soldaten (volgens hun waarnemingen) 'akicita'.


Toen de Lakota later door blanken gevraagd werden wat hun woord was voor 'soldaat', gaven zij dus het woord 'akicita' aan, terwijl zij hen eigenlijk 'zuya wicasa' hadden moeten noemen.


Zoals zo vaak is hier dus een spraakverwarring aan de gang….


Bron: James R. Walker - Lakota Society

Ludo Van den Bussche - Sunkmanitu Tanka Okolaya

Ex First Chief van de Sotka Yuha Warrior Society

Member of the Ska Yuha Society


BACK