In volgorde van belangrijkheid waren er vier civiele societies terug te vinden bij de Lakota:

Naca Omnicia of Big Bellies

Ska Yuha of White Horse Owners

Miwatanis of Tall Ones

Iyuptalas of de Owl Feather Headdresses.

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de verschillende Lakota societies op basis van ouderdom. Het onderscheid was gebaseerd op twee dingen:


de verwezenlijkingen tijdens de jeugd;

de wijsheid van de maturiteit.

De vier hierboven genoemde civiele societies werden dus meestal bevolkt door ervaren, oudere jagers en krijgers die alles al hadden bewezen tijdens hun jeugd…


NACA OMNICIAS - TATANKA WAPAHUN - PEHIN PTECELA


Deze society werd gesticht door Paints His Ear White. Wanneer is niet geweten.

De Naca Omnicia was een congres van patriarchen, dat samengesteld was uit vroegere chiefs, de belangrijkste warriors en medicijnmannen op retour. Ze werden ook kortweg de Nacas of Naca genoemd.

De naam ontstond doordat één of andere Eyanpaha hen ooit bijeenriep met de volgende bewoordingen: "Kom jullie Big Bellies (dikke buiken), kom naar jullie meeting!"

De Big Bellies (Tatanka Wapahun) droegen tijdens hun dansen een Buffalo Headdress, die hun één van hun bijnam verschafte. Naar het korte haar van die headdresses kregen ze ook de bijnaam Pahin Ptecela - de shorthairs. Tijdens de dans bootsten ze de bizons na, die mekaar met de hoorns haakten enz.

De society ontstond door de droom van Paints His Ear White, die droomde van bizons.

De regalia bestonden uit 10 lansen die waren witgeschilderd, en de 10 jonge mannen die deze lansen droegen tijdens de dans waren bovendien uitgerust met bizonhoofdtooien en strips van bizon, of bizonstaarten die tot op de grond hingen. De lichamen waren wit beschilderd of in een lichte kleur.


Het is pas later dat deze society uitgroeide tot een chiefssociety. Er waren vier chiefs die elk een pijp en een warshirt hadden als regalia. Wanneer men uitgenodigd werd tot deze society kreeg men te horen dat men zorg diende te dragen voor de ganse stam.

De bizondans is van hen (gebeurde in het openbaar), en de meeste andere van hun dansen gebeuren binnen in een tipi, niet in het openbaar.

Het is ondermeer hun taak om zorg te dragen voor weduwen en wezen, en deze te beschermen bij een overval of tijdens de verplaatsingen van de stam. Zij zijn ook diplomaten die conflicten binnen de stam proberen te lenigen met behulp van hun pijp. Zij dienden dan ook te zorgen voor een grote ketel voor hun vrouw, omdat zij vaak gastheer waren voor hun medegezellen. Zo vergaderden zij vaak dagen en nachten achtereen over discussies in verband met kampgronden, blanken, de jacht enzovoort. De vier of zes chiefs (Wakiconze) werden meestal voor de duur van ongeveer één jaar benoemd door de Naca Omniciya. De chiefs reageren op vraag van de Naca, die op hun beurt steunen op de akicita voor de uitvoering.

"BIG BELLIES"

Ludo Van den Bussche - Sunkmanitu Tanka Okolaya

Ex First Chief van de Sotka Yuha Warrior Society

Member of the Ska Yuha Society


BACK