"EYANPAHA"

De marshalls (of akicita) kregen hun orders van de councilors (de raadsleden) en zorgden ervoor dat iedereen de regels en gewoonten respecteerden. Zij namen het initiatief voor alle councils, dansen en ceremonies.

De oudste marshal was gewoonlijk de publieke omroeper of heraut voor het kamp (Eyanpaha). Deze superviseerde het opbreken van het kamp, de tocht naar het volgende kamp en het opstellen van dat kamp. Zij superviseerden dikwijls een jachtparty of warparty en de verdeling van de oorlogsbuit.


Indien in hun opinie iemand e kampregels overtreden had, waren zij het die de akicita de opdracht tot bestraffing gaven.. Diegene die het onderwerp werd van de bestraffing kon een beroep doen op de raadsleden of op anderen, maar het was aan de eyanpaha om te kijken of hier werd op ingegaan…. Hij kon beslissen of een betaling van een boete onder de vorm van bezittingen wed geaccepteerd of niet. Indien die boete werd geaccepteerd werd zij eigendom van alle akicita in een evenredige hoeveelheid. Vaak echter werden de bezittingen van zulk een overtreder vernietigd, en werden paarden, honden tipis vernietigd, of werd de betrokkene verdreven uit het kamp.


Bron: Lakota society - the structure of society - James R. Walker


Ludo Van den Bussche - Sunkmanitu Tanka Okolaya

Ex First Chief van de Sotka Yuha Warrior Society

Member of the Ska Yuha Society


BACK