LAKOTA CEREMONIESEr zijn verschillende belangrijke ceremonies bij de Lakota….
We moeten rekening houden met verschillen:


in de tijd:

 - geschiedkundig; vroeger waren er nog andere en ook meer ceremonies

 - volgens het seizoen; sommige ceremonies (sundance - horse dance) werden enkel (of meestal) gehouden tijdens de grote zomerbijeenkomsten

Er is een verschil tussen de vroegere "vrije" nomadische indiaan en de huidige moderne sedentaire indiaan. Sommige ceremonies zijn gewoon uitgestorven door toedoen van de blanken, of door het ophouden van de noodzaak ervan


tussen verschillende Lakotagroepen:

Brulé, Oglalla e.a. hadden soms verschillende ceremonies


tussen medicijnmannen:

naargelang de medicijnman die men volgt worden sommige aspecten van ceremonies anders beleefd.

Thans worden meestal volgende 7 ceremonies het meest naar voren geschoven:

- Pijp Ceremonie: bidden via het roken van de pijp

- Zweethut ceremonie: ritueel zuiveren

- Vision Quest: het zoeken naar tekens, signalen, lotsbestemming

- Yuwipi en Lowanpi: gebedsrituelen al dan niet van de medicijnman

- Zonnedans: ritueel offeren van pijn, bloed

- Ritueel voor het volwassen worden van de meisjes

- Ritueel balspel


Algemene opmerkingen:

Verschillende medicijnmannen hebben soms afwijkende verklaringen, of andere manieren voor het uitvoeren van bepaalde ceremonies of onderdelen ervan. Soms zullen de volgelingen nogal 'fanatiek' hun zienswijze of manier van werken verdedigen. We mogen echter niet vergeten dat medicijnmannen hun instructies ook kregen van de spiritworld, en dat daardoor aan elk van hen andere eisen werden gesteld - Er hoeft dus eigenlijk geen sprake te zijn van goed of fout - alleen van anders ….

Er is heel wat literatuur te vinden over deze ceremonies en hun geschiedenis, beleving en relatie tot o.a. het Christendom.
Ludo Van den Bussche - Sunkmanitu Tanka Okolaya

Ex First Chief van de Sotka Yuha Warrior Society

Member of the Ska Yuha Society

BACK