DE AMERIKAANSE BIZONDeze teksten werd geschreven door
Ludo Van den Bussche - Sunkmanitu Tanka Okolaya

Ex-First Chief van de Sotka Yuha Warrior Society

Member of the Ska Yuha Society


Dit schrijven is tevens verkrijgbaar in klein en handig pocketboekje.Inleiding


Vroege bizons in Noord-Amerika


De Noord Amerikaanse varianten van de bizon en hun geografische spreiding in het recente verleden


Klimaat en topografie van het habitat van de bizon


Het bizonjaar


Enkele karakteristieken van de bizon


Gevaren voor de bizon - andere dan de mens


De bizons - hun aantallen


De mens - grootste vijand van de bizon


De omzwervingen van de bizon


De invloed van het leefmilieu van de bizon op de indiaanse mentaliteit


Albinisme - betekenis voor de natives


Indiaanse bizonrituelen


Bron van alle materiaal


De mythe van de Witte Bizon Vrouw


De bizon in de taal van de Lakota


Wist-je-dat?


Bibliografie


BACK