UILEN IN DE CULTUUR

VAN DE NATIVE AMERICANS
Onder de verschillende Indiaanse stammen, zijn er vele diverse bijgeloven betreffende de Uil. Hieronder volgen sommige van hen.

Volgens een Indiaanse legende, werd een beeld van de " Spedis Owl" geplaatst op een rots om als bescherming tegen de "waterduivels" en monsters te dienen die een persoon in het water konden trekken. De uil op een rots kan wijzen op de eigendomrecht van die plaats voor visserij.


Voor een Apache, betekende het dromen over een uil een nakende dood.


De Cherokee medicijnmannen stelden de ransuilen(1) (Otus asio) op prijs als adviseurs daar de uilen ziekte konden brengen als straf.


De Cree geloofden dat fluitjes gemaakt van de Ruigpootuil(2) (Aegolius funereus) om de geesten op te roepen. Als een persoon met een gelijkaardig fluitje antwoordde en geen reactie hoorde, dan zou hij spoedig sterven.


De Dakota Hidatsa zagen de konijnuil(3) (Speotyto cunicularia) als beschermende geest voor moedige strijders.


Hopi Indianen zien konijnuil(3) (Speotyto cunicularia) als hun god van de doden, beschermer van branden en oppasser van alle ondergrondse dingen, met inbegrip van het ontkiemen van de zaden. Hun naam voor de konijnuil is Ko'ko, welke "Wachter van de Duisternis" betekent. Zij geloofden eveneens dat de Amerikaanse Oehoe (Bubo virginianus) hun perziken hielp groeien.


De Inuit geloofde dat de velduil(4) (Asio flammeus) ooit een jong meisje was dat magisch in een Uil met een lange bek werd omgetoverd. Maar de Uil werd bang gemaakt en vloog tegen de kant van een huis, zodat zijn gezicht en bek afgevlakt werden.

Zij noemden ook de Ruigpootuil(2) (Aegolius funereus) "de blinde" wegens zijn makheid tijdens daglicht. De kinderen van Inuit maakten Ruigpootuilen tot hun huisdieren.


De mensen van de Noordwesten kust Kwagulth geloofden dat de uilen zowel een overleden persoon als hun onlangs bevrijde ziel vertegenwoordigde.


Kwakiutl Indianen waren overtuigd dat de Uilen de zielen van mensen waren en daarom niet mochten kwaad gedaan worden, want als een Uil werd gedood, zou ook de tot wie de ziel behoorde ook sterven.


Lenape Indianen geloofden dat als zij van een Uil droomden het hun beschermer zou worden.


De Menominee geloofden dat de dag en de nacht werden gecreëerd nadat een praatwedstrijd tussen een Zaaguil (5) (Aegolius acadicus) (Totoba) en een konijn (Wabus). Het konijn won en selecteerde daglicht, maar stond nacht als voordeel toe aan de overwonnen Uil.


De Montagnais van Quebec geloofden dat de Zaaguil(5) (Aegolius acadicus) eens de grootste Uil in de wereld was en zeer trots op zijn stem was. Nadat de Uil geprobeerd had om het gebrul van een waterval te imiteren, heeft de Grote Geest de Zaaguil vernederd door hem in een uiterst kleine uiltje te veranderen met een lied dat het geluid heeft van druipend water.


Bij de Mojave Indianen van Arizona, zou men in een Uil veranderen na de dood, dit zou een tussentijds stadium zijn alvorens een waterkever te worden en uiteindelijk zuivere lucht.


Volgens de legende van Navajo, vertelde de schepper, Nayenezgani, de Uil na hem te hebben geschept "… in komende dagen, zullen de mensen naar uw stem luisteren om te weten wat hun toekomst zal zijn."


Californische Newuks geloofde dat na de dood, de moedige en positieve mensen in een Amerikaanse Oehoe (6)(Bubo virginianus) veranderd werden. De slechten, echter waren veroordeeld om kerkuilen(7) (Tyto alba) te worden.


In de Siërra, geloofden de Natives dat de Amerikaanse Oehoe(6) (Bubo virginianus) de zielen van de doden ving en hen naar de onderwereld droeg.


De Indiaanse Tlingit krijgers hadden groot geloof in de Uil; zij storten zich, krijsend als uilen in een gevecht om zichzelf zo meer vertrouwen te geven, en hun vijanden vrees aan te jagen.


Een Zuni legende vertelt hoe de konijnuil(3) (Speotyto cunicularia ) zijn gespikkelde gevederte kreeg. De uilen morsten wit schuim op zichzelf tijdens een plechtige dans omdat ze een coyote uitlachten die probeerde om zich bij de dans aan te sluiten.

De Zuni moeders plaatsten een veer van de Uil naast een baby om het te helpen slapen.

 

(1) ransuil (Otus asio)

(2) Ruigpootuil (Aegolius funereus)

(3) konijnuil( Speotyto cunicularia )

(4) velduil (Asio flammeus

(5) Zaaguil (Aegolius acadicus)

(6) Amerikaanse Oehoe (Bubo virginianus)

(7) kerkuil (Tyto alba)

BACK